نهاد حقوق بشری موسوم به “رواداری” در گزارشی گفته که در دوسال گذشته در افغانستان نقض حقوق اساسی کودکان از جمله ازدواج‌های اجباری و زود هنگام، اقدام به خودکشی و آزار جنسی افزایش یافته است.
در گزارش فقر گسترده و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، محرومیت زنان و دختران از حق کار و حق آموزش و سنت‌های موجود در جامعه افغانستان، از عواملی که منجر به بحرانی‌تر شدن وضعیت حقوق بشری کودکان شده، گفته شده است.

پیشنهاد ما

Next Post
Leave Comment

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?